Tjenester

Utredning av hørsel

Føler du at hørselen har blitt dårligere? Har du behov for attest til skole eller jobb? En hørselstest gir deg raskt svar på hvordan din hørsel er.

Vi utfører:

 • Enkel hørselstest
 • Utvidet hørselstest
Henvisning er ikke nødvendig for hørselstest!

Tilpasning av høreapparat

Fra 01.01.19 formidler vi ikke lenger høreapparater via NAV. 

Hos oss kan du kjøpe "det siste" innen høreapparater! Vi hjelper deg med å finne apparatene som passer best til dine behov, og du får tett oppfølging under hele prosessen.

 • Utredning og kartlegging av din hørsel og dine behov
 • Tilpasning av høreapparat
 • Kontroll/ etterjustering av apparatene. Evt. tilpasning av hørselstekniske hjelpemidler

Pris fra 10 000,- pr. høreapparat. 

Henvisning er ikke nødvendig for å komme til oss!

Avstøpning av ører

 • Avstøp til formstøpte ørepropper, hørselvern, in-ear monitors
 • Avstøp til ørepropper og custommade-høreapparater

Tinnitus

Vi utreder tinnitus (øresus) og gir råd og informasjon.

 • Audiografen kartlegger tinnitus med ulike hørselstester og spørreskjemaer. Behandling med lydstimulering og oppfølging gis ved behov.
 • Med henvisning fra fastlege/ØNH-lege dekkes tinnitusbehandling hos audiopedagogen. Med elementer fra kognitiv atferdsterapi og avspenningsøvelser vil man lære ulike verktøy og øvelser som kan gi mindre fokus på tinnituslyden og en bedring i muskelspenninger og pust.

Audiopedagogisk behandling

Tjenesten tilbys voksne med nedsatt hørsel og/eller hørselsvansker.
Er det vanskelig å høre tale selv med høreapparater? Bruker du mye energi på å få med deg det som sies? Har du behov for å lære mer om ditt hørselstap eller hvordan du med ulike kommunikasjonsteknikker kan få en bedre hverdag? 
Med henvisning fra lege eller ØNH-lege dekkes behandlingen av HELFO.
NB! Alle hørselsdiagnoser må være påført henvisningen!

Vi tilbyr blant annet:

 • Informasjon og kompetanseheving om egen hørsel og hørselstap
 • Veiledning og oppfølging i bruk av høreapparater og/eller hørselstekniske hjelpemidler
 • Lyttetrening for høreapparatbrukere for å bedre lytteferdighetene og taleoppfattelsen
 • Kommunikasjonsstrategier for å lette kommunikasjonen i vanskelige lydmiljø
 • Veiledning og oppfølging ved tinnitus og hyperakusis

Vi har pr. i dag ikke noe behandlingstilbud for misofoni.

Service og justering

Vi utfører justering, service og småreparasjoner på alle typer høreapparat.

 • Vi er behjelpelig med innsendelse av høreapparater ved større reparasjoner

Salg av serviceutstyr

Kom innom i vår åpningstid eller bestill via vår nettbutikk her!

 • Batterier til høreapparat
 • Voksfilter, domer, slanger

 • Rens -og tørkeutstyr