Velkommen til Trondheim Hørsel

Trondheim Hørsel er en privat hørselsklinikk i sentrum av Trondheim. Hos oss treffer du både autorisert audiograf og audiopedagog. Vi har lang klinisk erfaring fra ulike områder innen hørselsbransjen.  

Av audiologiske tjenester utfører vi blant annet hørselstesting, tilpasning og justering av høreapparater og formidling av hørselstekniske hjelpemidler. Vi forhandler også formstøpte ørepropper, hørselvern og in-ear monitoring. 

Audiopedagogisk behandling/oppfølging tilbys til voksne med hørselsvansker og/eller hørselstap. Behandlingen dekkes av HELFO. Henvisning fra lege eller ØNH-lege må foreligge før behandlingen starter. Audiopedagogen har avtale om direkte oppgjør med HELFO.

Velkommen til oss!


Ansatte

Merete Hellem 
Autorisert audiograf og daglig leder

E-post: 

merete@trondheimhorsel.noCarita Renate Brevik 
Audiopedagog og autorisert audiograf

E-post: 

carita@trondheimhorsel.no