Personvern

Nettbutikken Trondheim Hørselsklinikk på nettsiden https://www.trondheimhorsel.no/nettbutikk/ med organisasjonsnummer 920 450 059 som ligger i Norge behandler personlig informasjon som er utgitt av Kunden for å innfri og bekrefte brukervilkårene, for å behandle elektroniske ordre og frakt, og for å ha muligheten til å kommunisere i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Generelle bestemmelser

1. En personlig datakontrollør, i samsvar med GDPR er Trondheim Hørsel klinikk AS ved daglig leder, organisasjonsnummer 920 450 059, som ligger i Prinsensgt. 34, 7011 Trondheim;

2. Kontaktinformasjonen til oss er: e-post: merete@trondheimhorsel.no, tlf: 950 65 431.

3. Personlig informasjon er all informasjon relatert til en identifiserbar eller fysisk person.

Kilden til personlig informasjon

1. Vi behandler personlig informasjon som er mottatt med Kundens godkjennelse og samlet inn fra kontrakten for å fullføre kjøpet og den elektroniske ordren som opprettes i nettbutikken https://www.trondheimhorsel.no/nettbutikk/

2. Vi behandler kun identifiserbar informasjon og kontaktinformasjon til Kunden som er nødvendig for å oppfylle kontrakten for kjøpet;

3. Vi behandler personlig informasjon for frakt, for å holde regnskap og for å kunne ha kommunikasjon mellom partene i kontrakten i en tidsperiode som er godkjent av loven.

Grunnen til behandling av personlig informasjon

Vi behandler Kundens personlige informasjon for følgende grunner:

1. Registrering på nettside https://www.trondheimhorsel.no/nettbutikk/ I samsvar med Kapittel 4, Seksjon 2 av Regulasjonen;

2. For å kunne oppfylle den elektroniske ordren som ble opprettet av Kunden (navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer);

3. For å overholde lover og forskrifter som følger av kontraktsforholdet mellom kunden og oss;

4. Personlig informasjon er nødvendig for å kunne oppfylle kontrakten til kjøpet. Kontrakten kan ikke konkluderes uten personlig informasjon.

Tidsperioden for lagring av personlig informasjon

1. Vi lagrer personlig informasjon i en tidsperiode som er nødvendig for å oppfylle rettigheter og forpliktelser som følger av kontraktsforholdet mellom oss og Kunden, og overholde minimum lagringsperioder fastsatt i gjeldende lov.

2. Vi må slette all personlig informasjon ved utløpet av tidsperioden for lagring av personlig informasjon.

Mottakere og behandlere av personlig informasjon

Tredjeparter som behandler Kundens personlig informasjon er underleverandører til oss. Tjenestene som er levert av disse underleverandørene er nødvendige for å kunne oppfylle kontrakten til kjøpet og for å behandle den elektroniske ordren mellom oss og Kunden.

Kontrollørens underleverandører er:

  • Webnode AG (nettbutikksystem);
  • Fraktfirma;
  • Google Analytics (nettsidestatistikk);

Kundens rettigheter

I samsvar med forskriften er kunden berettiget til:

1. Rettigheten til å få tilgang til sin personlige informasjon;

2. Rettigheten til å redigere sin personlige informasjon;

3. Rettigheten til å slette sin personlige informasjon;

4. Rettigheten til å nekte behandling av sin personlig informasjon;

5. Rettigheten til å flytte informasjonen sin;

6. Rettigheten til å fradra samtykket til behandling av sin personlig informasjon skriftlig eller via e-post til: merete@trondheimhorsel.no

7. Rettigheten til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten om det er mistanke om at det har vært brudd på Regulasjonen.

Sikkerheten til den personlige informasjonen

1. Vi erklærer å ta alle tekniske og organisatoriske forholdsregler som er nødvendige for å beskytte den personlige informasjonen;

2. Vi har tatt tekniske forhåndsregler for å sikre datalagringen, der særlig å sikre tilgang til datamaskinen med et passord, ved å bruke et anti-virus program og gjøre regelmessige sjekk på de relevante datamaskinene.

Siste ord

1. Ved å legge inn en elektronisk ordre på nettsiden https://www.trondheimhorsel.no/nettbutikk/ bekrefter Kunden å være informert om alle vilkårene av beskyttelsen av personlig informasjon og godkjenner dem i sin helhet;

2. Kunden godkjenner disse reglene ved å huke av boksen i bestillingsskjemaet;

3. Vi kan oppdatere disse reglene når som helst. Den nye, oppdaterte versjonen må være publisert på vår nettside.

Disse reglene tar effekt den 28.01.19